Blog

!!!! KLUB JIŽ NENÍ AKTIVNÍ! TOTO JSOU POUZE INFORMACE DO ARCHIVU ČSOP !!!! Kdo jsme? Jsme děti a pedagogický sbor ze Speciální střední školy a základní školy v Žamberku. Pomáháme lidem i krajině. I té kulturní. Tady právě na naší zahradě. To znamená speciální pedagogové, učitelé, vychovatelky a asistenti pracující s žáky vyžadujícími zvláštní péči (Downův syndrom, tělesné postižení, mentální retardace, sluchové i zrakové postižení), s dětmi ze sociálně slabších rodin a s dětmi z rodin umístěných v Azylovém domě. A taky jsme kolektivním členem ZO ČSOP Žamberk. O co se snažíme? Pravým ochráncům přírody nevadí ani déšť. Na výletě na Lanškrounské rybníky. Formou výletů, exkurzí a dalších ekologických akcí chceme vzbudit u dětí zájem o přírodu i o historii naší vlasti, objevujeme přírodní zajímavosti, učíme se, jak se chovat v přírodě, poznáváme zvířátka a rostliny. Znalosti z výuky si ověřujeme v praxi. Účastníme se výstavek a soutěží, uklízíme přírodu, sbíráme přírodniny pro zvířátka na zimu, navštěvujeme

Chcete udělat něco záslužného pro Žamberk i jeho okolí? Pomozte nám s obnovou naší přírodní zahrady! Stačí nám napsat. Při tom se případně můžete rovnou stát našimi členy. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, prosím kontaktujte nás.

Chcete vědět zajímavé informace ze světa ochrany přírody a vědět nejnovější informace jako první? Tak nás nezapomeňte sledovat na našem facebooku, na kterém komunikujeme nejvíce.

Budeme rádi, pokud se k nám přidáte! Společně tak můžeme udělat okolí Žamberka mnohem více nakloněné k přírodě.

4/4